HJEM OM AJL PROSJEKTER KONTAKT

SØRKEDALSVEIEN 8 - KONTORBYGG OG BOLIGBLOKK

Kontorbygg og boligblokk, rehabiliteringog nygg ca 25.000 m2. Utarbeidelse av kravspesifikasjon samt detalJprosjektering av alle VVS-anlegg.

linje