Prosjekter

LANGKAIA 1

Årstall: 2021 Kontorbygg, ca 27.000m2. Rehabilitering. Detaljprosjektering av sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, luftkjølingsanlegg for leietakertilpasninger

LANGKAIA 1 Read More »

STATOIL ASA

Årstall: 2015 Kontorbygg Fornebu, ca. 66.000 m2. Arbeid med kravspesifikasjon, forprosjekt. Kontroll av prosjektering og bygging. Samt testing av alle VVS-anlegg, automatikk- og SD-anlegg i henhold til AJL-prosedyrer. Oppfølging av utbedringer av VVS-tekniske anlegg. AJL-prosedyrer benyttet som del av kontrakt. Oppfølging av energiforbruk og VVS-tekniske anlegg i driftsfase.

STATOIL ASA Read More »

THE WELL

Årstall: 2015 SPA-anlegg. 10 500 m². Totalentreprise nybygg. Byggherrerepresentant for sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, luftkjølingsanlegg og SD-anlegg.

THE WELL Read More »

TELENOR ARENA

Årstall: 2009 Idrettsarena med tilhørende kontor og  butikkareal, ca. 4.500 m². Totalentreprise Nybygg. Detaljprosjektering av sanitæranlegg,  sprinkleranlegg,  luftbehandlingsanlegg, luftkjølingsanlegg i kontor og butikkareal.

TELENOR ARENA Read More »

STATKRAFT

Årstall: 2012 Kontorbygg, ca. 20 000 m² samt parkeringskjeller, ca 10.000 m². Totalentreprise Nybygg. Detaljprosjektering av sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, luftkjølingsanlegg, utendørs VVS-anlegg med gatevarme og SD-anlegg.

STATKRAFT Read More »